Нашата култура

8f045b3c

YA-VA е организација за учење со култура која поттикнува и поддржува континуирано учење, критичко размислување, преземање ризик и нови идеи на сите во компанијата.

Визија на брендот:Идниот YA-VA треба да биде високо-технолошки, сервисен ориентиран и интернационализиран

Мисија на брендот: „Транспортна“ моќ за развој на бизнисот

Вредност на брендот:Интегритет: основата на брендот

Иновации:Изворот на развој на брендот

Одговорност:Коренот на самокултивирањето на брендот

Win-win:Начинот на постоење

Цел на брендот: Олеснете си ја работата