Автомобилство

Ефективните и добро функционални решенија за автоматизиран проток на производство се клучни за да останете профитабилни и да ги задоволите сè поголемите барања на клиентите од автомобилската индустрија.

Висок квалитет и пристапност: YA-VA создава интелигентни апликации за проток со едно парче со комбинирање на системот за палети.

Неговиот стандардизиран, континуиран проток, минимизираната работа во тек и високата пропусност што ви овозможува да се фокусирате на времето за додавање вредност.

Ефективните и добро функционални решенија за автоматизиран проток на производство се клучни за да останете профитабилни и да ги задоволите сè поголемите барања на клиентите од автомобилската индустрија.

Висок квалитет и пристапност: YA-VA создава интелигентни апликации за проток со едно парче со комбинирање на системот за палети.

Неговиот стандардизиран, континуиран проток, минимизираната работа во тек и високата пропусност што ви овозможува да се фокусирате на времето за додавање вредност.