Батерии и горивни ќелии

YA-VA транспортери за сите видови батерии.

YA-VA испорачува транспортни решенија кои ја зголемуваат ефикасноста на производните текови и процеси од компоненти на транспортери до решенија со клуч на рака.

YA-VA обезбедува чисто производство за склопување на ќелии и батериски модули