МЛЕЧНИЦА

YA-VA решенија за автоматизација за производство на храна

YA-VA е производител на транспортери за ракување со храна и автоматска опрема за преработка на храна.

Со посветен тим од индустриски специјалисти, ние YA-VA ја поддржуваме прехранбената индустрија ширум светот.

YA-VA обезбедува транспортни системи кои се лесни за дизајнирање, составување, интегрирање во транспортни машини и ефикасни и ефективни транспортери за храна од пренос на храна, сортирање до складирање.

YA-VA автоматизираните производствени решенија за проток се прилагодени на млечното производство и се состојат од материјал кој е квалификуван за употреба во производството на храна.

Предностите вклучуваат: зголемена пропусност, намалено одржување, зголемена флексибилност при ракување со производите, подобрена безбедност и хигиена на храната и намалени санитарни трошоци.